Μολύβια φρυδιών

Μολύβια φρυδιών, eye brow pencil, φρυδια