Διαιτησία

 

Εναλλακτική επίλυση διαφορών (ADR)

Η BABOR θα προσπαθήσει να καταλήξει σε φιλικό διακανονισμό μαζί σας σε περίπτωση διαφοράς που προκύπτει από ή σε σχέση με σύμβαση πώλησης. Επιπλέον, η BABOR δεν είναι ούτε πρόθυμη ούτε υποχρεωμένη να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον διαιτητικού συμβουλίου καταναλωτών.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την εξωδικαστική επίλυση των διαδικτυακών διαφορών (πλατφόρμα ADR), η οποία είναι προσβάσιμη υπό τον εξωτερικό σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/odr. Αυτό δίνει στους καταναλωτές την ευκαιρία να επιλύσουν διαφορές σχετικά με διαδικτυακές παραγγελίες χωρίς πρώτα να ζητήσουν προσφυγή σε δικαστήριο.Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μας BABOR στο [email protected]