Αντιμετώπιση της φύσης
με απόλυτο σεβασμό

 

Η BABOR είναι δεσμευμένη στην προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης:

 

Χρησιμοποιούμε πράσινο ηλεκτρισμό.

Η προστασία του περιβάλλοντος έρχεται απευθείας από την πρίζα. Η BABOR χρησιμοποιεί αποκλειστικά φυσική ενέργεια.

 

Η BABOR γίνεται πράσινη:

Αποστέλνουμε όλα τα εμπορεύματα μας από το Άαχεν με τρόπους που δεν επηρεάζουν τον άνθρακα.

 

Σεβασμός στα δέντρα:

Από τις αρχές του 2010 τα διαφημιστικά μας υλικά τυπώνονται πάνω σε χαρτί πιστοποιημένο από την FSC (Συμβούλιο Δασικής Διαχείρισης).